CDIAP

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme

ESCOLA L’ARBOÇ

Escola d’Educació Especial l’Arboç

SOI

Servei Ocupacional d’Inserció

STO

Serveis de Teràpia Ocupacional

CEO

Centre Especial de Treball  –

CEO del Maresme

SEFI

Serveis de Formació i d’Inserció

LLARS RESIDÈNCIA I SASVI

Servei de Llars Residència i Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar