Bàner-Nit-de-Gala-2023
Calendari 2024 Fundació el Maresme
Expertesa en l‘atenció i l’acompanyament de persones

A la Fundació el Maresme ens mou impulsar la inclusió i la millora de la qualitat de vida de les persones amb especials dificultats i necessitats complexes del Maresme -principalment amb discapacitat intel·lectual-, i les seves famílies. Donem resposta a les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu organitzant una àmplia xarxa de serveis i centres que ofereixen una atenció i acompanyament amb continuïtat.

Serveis d’Acolliment Residencial
Residència assistida-CAE Llar Santa Maria
“Treballar en una empresa ordinària et fa sentir que vals per a qualsevol cosa”, dani navarro_sefi_fundació el maresme
sant jordi 2022_llar santa maria_
Fòrum Social Metropolità_Ariadan Manent_Fundació el Maresme 7
20220319 visita president generalitat i consellera drets socials_fundació el maresme 18
promoure autonomia, 5 atendre a demandes d'activitats tenint en compte postures adequades_cospe_fundacio el maresme

logo del bar del cafè nou_ceo del maresmeCDIAP_40 ANYS_vA