Expertesa en l‘atenció i l’acompanyament de persones

A la Fundació el Maresme ens mou impulsar la inclusió i la millora de la qualitat de vida de les persones amb especials dificultats i necessitats complexes del Maresme -principalment amb discapacitat intel·lectual-, les seves famílies. Donem resposta a les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu organitzant una àmplia xarxa de serveis i centres que ofereixen una atenció i acompanyament amb continuïtat.

Serveis d’Acolliment Residencial
Residència assistida-CAE Llar Santa Maria
l'acompanyament en xifres_fundació el maresme_títol
l'acompanyament en xifres_fundació el maresme_sense títol

20220915 speed dating laboral incorpora_fundació el maresme_sefi (1)
IFE Itinerari Formatiu Específica Fundació el Maresme_nova oferta formativa a Mataró (1)
en Santi de vacances_calendari fundació el maresme 2022
logo del bar del cafè nou_ceo del maresmeCDIAP_40 ANYS_vA